Sončna energija bo leta 2023 prvič v zgodovini privabila več kapitala kot proizvodnja nafte.

Leta 2023 bo sončna energija privabila več kapitala kot celotna globalna proizvodnja nafte, kar odraža velik premik, ki se dogaja v energetskih sistemih po vsem svetu. To je še en znak, da se čista energija premika hitreje, kot si misli marsikdo.

Sončna energija je postala ena izmed najpomembnejših alternativnih virov energije v svetu, ki se hitro razvija in pridobiva na pomembnosti. Privablja vse več kapitala in naložb zaradi svoje trajnostnosti, okoljske prijaznosti ter potenciala za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. S povečano uporabo sončne energije se zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv, kot je nafta, kar lahko pozitivno vpliva na zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje okolja.

Na drugi strani je proizvodnja nafte dolgo veljala za enega glavnih virov energije, ki poganjajo svetovno gospodarstvo. Vendar pa se v zadnjih letih zaradi vse večje ozaveščenosti o podnebnih spremembah in potrebi po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov zanimanje za fosilna goriva, kot je nafta, zmanjšuje. Vlagatelji in podjetja se vse bolj obračajo k obnovljivim virom energije, kot je sončna energija, ki ponujajo trajnostno in čisto rešitev za oskrbo z energijo v prihodnosti.

Dejstvo, da bo sončna energija privabila več kapitala kot proizvodnja nafte, kaže na prelomnico v energetskem sektorju. To poudarja hitro spreminjajočo se naravo energetskega sistema, kjer se tradicionalni viri energije postopoma nadomeščajo z obnovljivimi in okolju prijaznimi viri. Ta trend kaže na prehod v bolj trajnostno in čisto energetsko prihodnost, ki je nujna za ohranjanje okolja in zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe.

Članek temelji na osnovi podatkov objavljenih v Svetovne energetske naložbe 2023, ki jih je objavila Mednarodna agencija za energijo.