Ko smo pri projektu AURORA nabavili termografsko kamero in priročne majhne merilce porabe električne energije pri posameznih električnih napravah smo začeli razmišljati kako jih najučinkoviteje uporabiti, da jih bo preizkusilo čim večje število študentov. Najprej smo seveda organizirali delavnico s termografsko kamero v obliki vodene ekskurzije po centru Ljubljane. Študentom smo predavili način delovanja kamere, ki so jo lahko preizkusili tudi sami. Uporaba kamere je zelo intuitivna in ne zahteva kakšne posebne predstavitve.

Po zaključku delavnice smo se z nekaterimi študenti dogovorili za posojo termografske kamere saj so želeli videti morebitne toplotne izgube tudi pri sebi doma. Predvsem študenti, ki bivajo v Ljubljani samo čez teden so bili zainteresirani za posojo čez vikend.

Na osnovi te povsem praktične izkušnje, ki se je razvila šele po termografski delavnici smo se odločili, da si lahko vsi študenti izposodijo tako termografsko kamero kot tudi merilce porabe električne energije na dom za cel teden.

Zadevo smo na koncu, zaradi lažje predstavitve na družabnih omrežjih, poimenovali s pomenljivima imenoma WATTOTEKA & TERMOTEKA. Iz imena je možno sklepati za kakšno storitev gre in kaj je predmet izposoje.

WATTOTEKA & TERMOTEKA omogočata, da si termografsko kamero in merilce porabe električne energije lahko izposodi kar največje število študentov saj je to trajna dejavnost, ki jo omogoča ŠEK Študentski energetski klub.

Ta članek je dosegljiv tudi v angleškem jeziku na povezavi https://www.aurora-h2020.eu/ul-news/wattoteka-termoteka/